Μπουζούκια Θεσσαλονίκη Τιμές Σχήματα Φοιτητικά 2023

4.9/5 - (23 Ψήφοι)

Το φοιτητικό μπουκάλι διαφέρει ανα μέρα για Μπουζούκια Θεσσαλονίκη μπείτε να ενημερωθείτε.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Δείτε ποιος εμφανίζεται τώρα σε Μπουζούκια Θεσσαλονίκη  Θεσσαλονίκη και κάντε κράτηση άμεσα.

Το φοιτητικό μπουκάλι διαφέρει ανα μέρα για Μπουζούκια Θεσσαλονίκη μπείτε να ενημερωθείτε.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Δείτε ποιος εμφανίζεται τώρα σε Μπουζούκια Θεσσαλονίκη  Θεσσαλονίκη και κάντε κράτηση άμεσα.

Το φοιτητικό μπουκάλι διαφέρει ανα μέρα για Μπουζούκια Θεσσαλονίκη μπείτε να ενημερωθείτε.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Η ώρα προσέλευσης για Μπουζούκια Θεσσαλονίκη είναι 23:00.

Δείτε ποιος εμφανίζεται τώρα σε Μπουζούκια Θεσσαλονίκη  Θεσσαλονίκη και κάντε κράτηση άμεσα.

Το φοιτητικό μπουκάλι διαφέρει ανα μέρα για Μπουζούκια Θεσσαλονίκη μπείτε να ενημερωθείτε.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Η ώρα προσέλευσης για Μπουζούκια Θεσσαλονίκη είναι 23:00.

Δείτε ποιος εμφανίζεται τώρα σε Μπουζούκια Θεσσαλονίκη  Θεσσαλονίκη και κάντε κράτηση άμεσα.

Το φοιτητικό μπουκάλι διαφέρει ανα μέρα για Μπουζούκια Θεσσαλονίκη μπείτε να ενημερωθείτε.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Η οδός για  Μπουζούκια Θεσσαλονίκη είναι 23:00.

Η ώρα προσέλευσης για Μπουζούκια Θεσσαλονίκη είναι 23:00.

Δείτε ποιος εμφανίζεται τώρα σε Μπουζούκια Θεσσαλονίκη  Θεσσαλονίκη και κάντε κράτηση άμεσα.

Το φοιτητικό μπουκάλι διαφέρει ανα μέρα για Μπουζούκια Θεσσαλονίκη μπείτε να ενημερωθείτε.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Η οδός για  Μπουζούκια Θεσσαλονίκη είναι 23:00.

Η ώρα προσέλευσης για Μπουζούκια Θεσσαλονίκη είναι 23:00.

Δείτε ποιος εμφανίζεται τώρα σε Μπουζούκια Θεσσαλονίκη  Θεσσαλονίκη και κάντε κράτηση άμεσα.

Το φοιτητικό μπουκάλι διαφέρει ανα μέρα για Μπουζούκια Θεσσαλονίκη μπείτε να ενημερωθείτε.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Το μπουκάλι κοστίζει διαφορετικά ανάλογα με τη μέρα , μπείτε να ενημερωθείτε για το παρόν σχήμα την τιμή μπουκαλιού Μπουζούκια Θεσσαλονίκη.

Η οδός για  Μπουζούκια Θεσσαλονίκη είναι 23:00.

Η ώρα προσέλευσης για Μπουζούκια Θεσσαλονίκη είναι 23:00.

Δείτε ποιος εμφανίζεται τώρα σε Μπουζούκια Θεσσαλονίκη  Θεσσαλονίκη και κάντε κράτηση άμεσα.

Το φοιτητικό μπουκάλι διαφέρει ανα μέρα για Μπουζούκια Θεσσαλονίκη μπείτε να ενημερωθείτε.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

 

Το μπουκάλι κοστίζει διαφορετικά ανάλογα με τη μέρα , μπείτε να ενημερωθείτε για το παρόν σχήμα την τιμή μπουκαλιού Μπουζούκια Θεσσαλονίκη.

Η οδός για  Μπουζούκια Θεσσαλονίκη είναι 23:00.

Η ώρα προσέλευσης για Μπουζούκια Θεσσαλονίκη είναι 23:00.

Δείτε ποιος εμφανίζεται τώρα σε Μπουζούκια Θεσσαλονίκη  Θεσσαλονίκη και κάντε κράτηση άμεσα.

Το φοιτητικό μπουκάλι διαφέρει ανα μέρα για Μπουζούκια Θεσσαλονίκη μπείτε να ενημερωθείτε.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Το τηλέφωνο κρατήσεων είναι 2310626571 για το Μπουζούκια Θεσσαλονίκη

 

Το μπουκάλι κοστίζει διαφορετικά ανάλογα με τη μέρα , μπείτε να ενημερωθείτε για το παρόν σχήμα την τιμή μπουκαλιού Μπουζούκια Θεσσαλονίκη.

Η οδός για  Μπουζούκια Θεσσαλονίκη είναι 23:00.

Η ώρα προσέλευσης για Μπουζούκια Θεσσαλονίκη είναι 23:00.

Δείτε ποιος εμφανίζεται τώρα σε Μπουζούκια Θεσσαλονίκη  Θεσσαλονίκη και κάντε κράτηση άμεσα.

Το φοιτητικό μπουκάλι διαφέρει ανα μέρα για Μπουζούκια Θεσσαλονίκη μπείτε να ενημερωθείτε.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Το τηλέφωνο κρατήσεων είναι 2310626571 για το Μπουζούκια Θεσσαλονίκη

 

Το μπουκάλι κοστίζει διαφορετικά ανάλογα με τη μέρα , μπείτε να ενημερωθείτε για το παρόν σχήμα την τιμή μπουκαλιού Μπουζούκια Θεσσαλονίκη.

Η οδός για  Μπουζούκια Θεσσαλονίκη είναι 23:00.

Η ώρα προσέλευσης για Μπουζούκια Θεσσαλονίκη είναι 23:00.

Δείτε ποιος εμφανίζεται τώρα σε Μπουζούκια Θεσσαλονίκη  Θεσσαλονίκη και κάντε κράτηση άμεσα.

Το φοιτητικό μπουκάλι διαφέρει ανα μέρα για Μπουζούκια Θεσσαλονίκη μπείτε να ενημερωθείτε.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Η τιμή στο μπαρ είναι από 10 – 15   ευρώ για την τιμή εισόδου Μπουζούκια Θεσσαλονίκη.

Το τηλέφωνο κρατήσεων είναι 2310626571 για το Μπουζούκια Θεσσαλονίκη

 

Το μπουκάλι κοστίζει διαφορετικά ανάλογα με τη μέρα , μπείτε να ενημερωθείτε για το παρόν σχήμα την τιμή μπουκαλιού Μπουζούκια Θεσσαλονίκη.

Η οδός για  Μπουζούκια Θεσσαλονίκη είναι 23:00.

Η ώρα προσέλευσης για Μπουζούκια Θεσσαλονίκη είναι 23:00.

Δείτε ποιος εμφανίζεται τώρα σε Μπουζούκια Θεσσαλονίκη  Θεσσαλονίκη και κάντε κράτηση άμεσα.

Το φοιτητικό μπουκάλι διαφέρει ανα μέρα για Μπουζούκια Θεσσαλονίκη μπείτε να ενημερωθείτε.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Η τιμή στο μπαρ είναι από 10 – 15   ευρώ για την τιμή εισόδου Μπουζούκια Θεσσαλονίκη.

Το τηλέφωνο κρατήσεων είναι 2310626571 για το Μπουζούκια Θεσσαλονίκη

 

Το μπουκάλι κοστίζει διαφορετικά ανάλογα με τη μέρα , μπείτε να ενημερωθείτε για το παρόν σχήμα την τιμή μπουκαλιού Μπουζούκια Θεσσαλονίκη.

Η οδός για  Μπουζούκια Θεσσαλονίκη είναι 23:00.

Η ώρα προσέλευσης για Μπουζούκια Θεσσαλονίκη είναι 23:00.

Δείτε ποιος εμφανίζεται τώρα σε Μπουζούκια Θεσσαλονίκη  Θεσσαλονίκη και κάντε κράτηση άμεσα.

Το φοιτητικό μπουκάλι διαφέρει ανα μέρα για Μπουζούκια Θεσσαλονίκη μπείτε να ενημερωθείτε.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Η τιμή φιάλης διαφέρει ανα μέρα στο , Ενημερωθείτε για το παρόν σχήμα την τιμή Μπουζούκια Θεσσαλονίκη .

Η τιμή στο μπαρ είναι από 10 – 15   ευρώ για την τιμή εισόδου Μπουζούκια Θεσσαλονίκη.

Το τηλέφωνο κρατήσεων είναι 2310626571 για το Μπουζούκια Θεσσαλονίκη

 

Το μπουκάλι κοστίζει διαφορετικά ανάλογα με τη μέρα , μπείτε να ενημερωθείτε για το παρόν σχήμα την τιμή μπουκαλιού Μπουζούκια Θεσσαλονίκη.

Η οδός για  Μπουζούκια Θεσσαλονίκη είναι 23:00.

Η ώρα προσέλευσης για Μπουζούκια Θεσσαλονίκη είναι 23:00.

Δείτε ποιος εμφανίζεται τώρα σε Μπουζούκια Θεσσαλονίκη  Θεσσαλονίκη και κάντε κράτηση άμεσα.

Το φοιτητικό μπουκάλι διαφέρει ανα μέρα για Μπουζούκια Θεσσαλονίκη μπείτε να ενημερωθείτε.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

 

Η τιμή φιάλης διαφέρει ανα μέρα στο , Ενημερωθείτε για το παρόν σχήμα την τιμή Μπουζούκια Θεσσαλονίκη .

Η τιμή στο μπαρ είναι από 10 – 15   ευρώ για την τιμή εισόδου Μπουζούκια Θεσσαλονίκη.

Το τηλέφωνο κρατήσεων είναι 2310626571 για το Μπουζούκια Θεσσαλονίκη

 

Το μπουκάλι κοστίζει διαφορετικά ανάλογα με τη μέρα , μπείτε να ενημερωθείτε για το παρόν σχήμα την τιμή μπουκαλιού Μπουζούκια Θεσσαλονίκη.

Η οδός για  Μπουζούκια Θεσσαλονίκη είναι 23:00.

Η ώρα προσέλευσης για Μπουζούκια Θεσσαλονίκη είναι 23:00.

Δείτε ποιος εμφανίζεται τώρα σε Μπουζούκια Θεσσαλονίκη  Θεσσαλονίκη και κάντε κράτηση άμεσα.

Το φοιτητικό μπουκάλι διαφέρει ανα μέρα για Μπουζούκια Θεσσαλονίκη μπείτε να ενημερωθείτε.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Δείτε ποιο είναι το μουσικό σχήμα που εμφανίζεται στη Μπουζούκια Θεσσαλονίκη.

 

Η τιμή φιάλης διαφέρει ανα μέρα στο , Ενημερωθείτε για το παρόν σχήμα την τιμή Μπουζούκια Θεσσαλονίκη .

Η τιμή στο μπαρ είναι από 10 – 15   ευρώ για την τιμή εισόδου Μπουζούκια Θεσσαλονίκη.

Το τηλέφωνο κρατήσεων είναι 2310626571 για το Μπουζούκια Θεσσαλονίκη

 

Το μπουκάλι κοστίζει διαφορετικά ανάλογα με τη μέρα , μπείτε να ενημερωθείτε για το παρόν σχήμα την τιμή μπουκαλιού Μπουζούκια Θεσσαλονίκη.

Η οδός για  Μπουζούκια Θεσσαλονίκη είναι 23:00.

Η ώρα προσέλευσης για Μπουζούκια Θεσσαλονίκη είναι 23:00.

Δείτε ποιος εμφανίζεται τώρα σε Μπουζούκια Θεσσαλονίκη  Θεσσαλονίκη και κάντε κράτηση άμεσα.

Το φοιτητικό μπουκάλι διαφέρει ανα μέρα για Μπουζούκια Θεσσαλονίκη μπείτε να ενημερωθείτε.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Δείτε ποιο είναι το μουσικό σχήμα που εμφανίζεται στη Μπουζούκια Θεσσαλονίκη.

 

Η τιμή φιάλης διαφέρει ανα μέρα στο , Ενημερωθείτε για το παρόν σχήμα την τιμή Μπουζούκια Θεσσαλονίκη .

Η τιμή στο μπαρ είναι από 10 – 15   ευρώ για την τιμή εισόδου Μπουζούκια Θεσσαλονίκη.

Το τηλέφωνο κρατήσεων είναι 2310626571 για το Μπουζούκια Θεσσαλονίκη

 

Το μπουκάλι κοστίζει διαφορετικά ανάλογα με τη μέρα , μπείτε να ενημερωθείτε για το παρόν σχήμα την τιμή μπουκαλιού Μπουζούκια Θεσσαλονίκη.

Η οδός για  Μπουζούκια Θεσσαλονίκη είναι 23:00.

Η ώρα προσέλευσης για Μπουζούκια Θεσσαλονίκη είναι 23:00.

Δείτε ποιος εμφανίζεται τώρα σε Μπουζούκια Θεσσαλονίκη  Θεσσαλονίκη και κάντε κράτηση άμεσα.

Το φοιτητικό μπουκάλι διαφέρει ανα μέρα για Μπουζούκια Θεσσαλονίκη μπείτε να ενημερωθείτε.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Δείτε ποιος τραγουδάει τώρα στο Μπουζούκια Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκη για τη νέα σεζόν .

Δείτε ποιο είναι το μουσικό σχήμα που εμφανίζεται στη Μπουζούκια Θεσσαλονίκη.

 

Η τιμή φιάλης διαφέρει ανα μέρα στο , Ενημερωθείτε για το παρόν σχήμα την τιμή Μπουζούκια Θεσσαλονίκη .

Η τιμή στο μπαρ είναι από 10 – 15   ευρώ για την τιμή εισόδου Μπουζούκια Θεσσαλονίκη.

Το τηλέφωνο κρατήσεων είναι 2310626571 για το Μπουζούκια Θεσσαλονίκη

 

Το μπουκάλι κοστίζει διαφορετικά ανάλογα με τη μέρα , μπείτε να ενημερωθείτε για το παρόν σχήμα την τιμή μπουκαλιού Μπουζούκια Θεσσαλονίκη.

Η οδός για  Μπουζούκια Θεσσαλονίκη είναι 23:00.

Η ώρα προσέλευσης για Μπουζούκια Θεσσαλονίκη είναι 23:00.

Δείτε ποιος εμφανίζεται τώρα σε Μπουζούκια Θεσσαλονίκη  Θεσσαλονίκη και κάντε κράτηση άμεσα.

Το φοιτητικό μπουκάλι διαφέρει ανα μέρα για Μπουζούκια Θεσσαλονίκη μπείτε να ενημερωθείτε.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Δείτε ποιος τραγουδάει τώρα στο Μπουζούκια Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκη για τη νέα σεζόν .

Δείτε ποιο είναι το μουσικό σχήμα που εμφανίζεται στη Μπουζούκια Θεσσαλονίκη.

 

Η τιμή φιάλης διαφέρει ανα μέρα στο , Ενημερωθείτε για το παρόν σχήμα την τιμή Μπουζούκια Θεσσαλονίκη .

Η τιμή στο μπαρ είναι από 10 – 15   ευρώ για την τιμή εισόδου Μπουζούκια Θεσσαλονίκη.

Το τηλέφωνο κρατήσεων είναι 2310626571 για το Μπουζούκια Θεσσαλονίκη

 

Το μπουκάλι κοστίζει διαφορετικά ανάλογα με τη μέρα , μπείτε να ενημερωθείτε για το παρόν σχήμα την τιμή μπουκαλιού Μπουζούκια Θεσσαλονίκη.

Η οδός για  Μπουζούκια Θεσσαλονίκη είναι 23:00.

Η ώρα προσέλευσης για Μπουζούκια Θεσσαλονίκη είναι 23:00.

Δείτε ποιος εμφανίζεται τώρα σε Μπουζούκια Θεσσαλονίκη  Θεσσαλονίκη και κάντε κράτηση άμεσα.

Το φοιτητικό μπουκάλι διαφέρει ανα μέρα για Μπουζούκια Θεσσαλονίκη μπείτε να ενημερωθείτε.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Palmera Garden Bar Live Μπουζούκια Θεσσαλονίκη Γιάννης Τάσσιος Τιμές Κράτηση Τηλέφωνο 2023

Palmera Live Ξεκινάει από 29-9-2023 ο Γιάννης Τάσσιος Palmera live Θεσσαλονίκη Τιμές Τιμή φιάλης για Palmera garden bar 130 /4 άτομα Palmera garden bar Θεσσαλονίκη Τηλέφωνο Τηλέφωνο κρατήσεων Palmera garden bar 2310626571  Ωρα προσέλευσης Palmera garden bar 00:00 Η Θεσσαλονίκη Ξυπνά: Η Συναρπαστική Νυχτερινή Ζωή στην Πόλη του Βορρά Νυχτερινή ζωή Θεσσαλονίκη : Η Θεσσαλονίκη, […]

ΜΟΥΣΕΣ ΕΝ ΧΟΡΩ ΧΡΥΣΟΧΟΙΔΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΙΜΕΣ ΚΡΑΤΗΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2023

Μούσες Θεσσαλονίκη live είναι το συνώνυμο της καλής διασκέδασης στα μπουζούκια Θεσσαλονίκη  . Ξεκινάει τη φετινή σεζόν ο Βασίλης Δήμας.  Στο κέντρο της Θεσσαλονίκης στην οδό Αγγελάκη δεσπόζουν τα μπουζούκια Μούσες. Είναι ανοιχτά όλη την εβδομάδα και δουλεύει με ένα πολύ νεανικό σχήμα ενώ προσφέρει πολύ ποιοτική και οικονομική διασκέδαση σε όσους το επισκέπτονται. Μούσες […]

ACT ONE ΦΑΙΗ ΡΟΥΜΠΙΝΗ LIVE CLUBBING ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΙΜΕΣ ΚΡΑΤΗΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2023

Η Φαίη Ρουμπίνη ξεκινάει στο act one στα Λαδάδικα Θεσσαλονίκη. Θα είναι μαζί μας κάθε Παρασκευή Σαββάτο σε ένα ανατρεπτικό πρόγραμμα που θα μας απογειώσει. Μετά τις πολύ πετυχημένες εμφανίσεις που είχε στο Χρώμα Bar Θεσσαλονίκη έρχεται Λαδάδικα και με τις νέες τις επιτυχίες σίγουρα θα σημειώσει πολλά sold out. Μπορείτε να κάνετε κράτηση για […]

Deus Live Αντώνης Ρέμος Θεσσαλονίκη Τιμές Κράτηση Τηλέφωνο 2023

O Αντώνης Ρέμος από 25-8 -2023 ξεκινάει Θεσσαλονίκη σε ένα μοναδικό πρόγραμμα που θα είναι κάθε Παρασκευή Σάββατο στο κατάστημα το νυχτερινό Deus  Live music Experience. Deus Ρέμος Ανοιχτά Παρασκευή και Σαββάτο Ώρα προσέλευσης 22:45 Φιάλη απλή κάτω πλατεία καναπές 300/4 Φιάλη θεωρείο 200/4 Περιοχή Αεροδρομίου , στροφή καζίνο Τηλέφωνο κρατήσεων deus live πρώην  Deus […]

 

Τα διαθέσιμα μαγαζιά Μπουζούκια θεσσαλονίκη 

Τα πιο διάσημα μπουζούκια και πίστες της Θεσσαλονίκης Βρίσκεται παρακάτω στη λίστα. Μπορείτε να ενημερωθείτε για ενεργά σχήματα , πληροφορίες παντός τύπου καθώς και να κάνετε κράτηση για τα μπουζούκια τα οποία θα είναι ανοιχτά.

Διασκέδαση στη Θεσσαλονίκη: Όταν η Νύχτα Λάμπει στο Βορρά

Η Θεσσαλονίκη, αυτή η ζωντανή και πολυπολιτισμική πόλη στο βόρειο τμήμα της Ελλάδας, δεν κοιμάται ποτέ. Με την πολυάριθμη επιλογή διασκέδασης που προσφέρει, η Θεσσαλονίκη αποτελεί έναν προορισμό που ικανοποιεί κάθε γούστο και προτίμηση. Ας ρίξουμε μια ματιά σε αυτό τον ανεξερεύνητο κόσμο της διασκέδασης στην πόλη του Βορρά.

Νυκτερινά Μπαρ και Κλαμπ: Η Θεσσαλονίκη είναι γνωστή για την ενεργή νυκτερινή ζωή της. Στην περιοχή της Λαδάδικα, θα βρείτε μια πληθώρα μπαρ και κλαμπ που προσφέρουν διάφορα μουσικά είδη και ποτά. Από την ροκ μουσική στο jazz και από την ελληνική λαϊκή μουσική στην ηλεκτρονική, υπάρχει κάτι για όλους.

Παραδοσιακά Κέντρα Ψυχαγωγίας: Για όσους αναζητούν μια πιο παραδοσιακή εμπειρία, τα καφενεία και τα ταβερνάκια στην παλιά πόλη της Θεσσαλονίκης προσφέρουν μια ατμόσφαιρα που θα σας ταξιδέψει στον χρόνο. Εδώ μπορείτε να απολαύσετε ζωντανή λαϊκή μουσική και να δοκιμάσετε παραδοσιακά ελληνικά φαγητά.

Σινεμά και Θέατρα: Η Θεσσαλονίκη διαθέτει πολλά σινεμά και θέατρα που προβάλλουν ελληνικές και διεθνείς ταινίες, καθώς και θεατρικές παραστάσεις. Αυτή η ποικιλία προσφέρει μια ευκαιρία για πολιτισμική εμπειρία και διασκέδαση με την παρέα σας.

Περίπατοι στο Λιμάνι και τη Νέα Παραλία: Αν θέλετε να απολαύσετε μια ήρεμη βραδιά, οι περίπατοι στο λιμάνι και τη Νέα Παραλία είναι μια εξαιρετική επιλογή. Η θέα προς τη Θερμαϊκή Κόλπο και τα φώτα της πόλης δημιουργούν μια μαγική ατμόσφαιρα.

Παραδοσιακές Εκδηλώσεις και Φεστιβάλ: Η Θεσσαλονίκη φιλοξενεί πολλές παραδοσιακές εκδηλώσεις και φεστιβάλ καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου. Από το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης μέχρι το Πανθεσσαλονίκειο Σαλόνι Βιβλίου, θα βρείτε πολλές ευκαιρίες για

 

Σχήματα:

Πολλά νέα σχήματα έρχονται τη φετινή σεζόν θεσσαλονίκη. Στο voice live stage ξεκινάει ο μοναδικός και ανεπανάληπτος Βασίλης Μπατής ο οποίος υπόσχεται να μας  απογειώσει με τις μοναδικές του επιτυχίες που όλοι αγαπήσαμε το 2023 και όχι μόνο στα μπουζούκια θεσσαλονίκη.

Στα Μαμούνια Live θα έρθει η Φανή Δρακοπούλου με τις πολύ πετυχημένες τις εμφανίσεις στο κατάστημα ποσειδώνιο στην Αθήνα. Πολύ καιρό έχει να εμφανιστεί και πάλι στο κατάστημα Μαμούνια η Φανή και το σίγουρο είναι ότι η επιτυχία θεωρείτε δεδομένη στα μπουζούκια θεσσαλονίκη.

Στο Μούσες εν Χορώ συνεχίζουν κανονικά οι Χαλβατζής Σερέτης και το πολύ πετυχημένο σχήμα που απαρτήζεται από πολλούς λαικούς καλλιτεχνες. Οι ΜΟΥΣΕΣ είναι σε λειτουργία από Δευτέρα έως και Κυριακή στα μπουζούκια θεσσαλονίκη.Μπουζούκια Θεσσαλονίκη

Πολλοί σπουδαίοι καλλιτέχνες έχουν τραγουδήσει σε όλα τα στα μπουζούκια θεσσαλονίκη όλα αυτά τα χρόνια και πολύς κόσμος έχει σπεύσει να απολαύσει απο κοντά τα αγαπημένα τους είδωλα .

Πολλά ήταν τα σχήματα τα οποία πλαισίωσαν τα νυχτερινά μαγαζιά την χειμερινή περίοδο που πέρασε. Μεγάλα ονόματα της ελληνικής μουσικής βιομηχανίας εμφανίστηκαν σχεδόν σε όλα τα μπουζούκια.

Στα μαγαζιά εμφανίζονται διαφορετικά σχήματα στα οποία μπορείτε να κάνετε κράτηση και να εξασφαλίσετε τραπέζι δωρεάν . Τα σχήματα ενημερώνονται άμεσα για τις αλλαγές τους . Παραπάνω βλέπετε τα άμεσα διαθέσιμα σχήματα της στα μπουζούκια θεσσαλονίκη.
Κάποιοι από τους καλλιτέχνες που έχουν εμφανιστεί τα τελευταία χρόνια στη Θεσσαλονίκη είναι  Χρήστος Χολίδης στο VOICE LIVE STAGE καθώς και ο Μάκης Δημάκης. Στο Fix live για την περίοδο του 2023 με 2023 εμφανίστηκε η Νατάσα Θεοδωρίδου.
 

Παλαιότερο περιεχόμενο:

Στην Αθήνα φέτος το χειμώνα υπάρχουν πάρα πολλά σχήματα που θα κεντρίσουν το ενδιαφέρον και θα μας διασκεδάζουν όλη τη σεζόν χαρίζοντας μας μοναδικές και αξέχαστες αναμνήσεις. Στο φωταέριο ένα από τα πιο γνωστά νυχτερινά κεντρα της Αθήνας θα εμφανίζεται τη φετινή σεζόν η Νατάσα Θεοδωρίδου και ο Χρήστος Μενιδιάτης όπου υπόσχονται μία σαρωτική και μαγική σεζόν. Η σκηνή του  φωταερίου θα φιλοξενήσει για πρώτη φορά τους δύο αγαπημένους καλλιτέχνες για να δώσουν μια μοναδική και αξέχαστη χειμερινή χρονιά γεμάτη διασκέδαση.

Η Νατάσα Θεοδωρίδου και ο Χρήστος Μενιδιάτης δίνουν το ραντεβού τους με τους θαυμαστές τους και υπόσχονται σε κάθε εμφάνισή τους να απογειώνουν για τα καλά το κέφι. Στο club 22 ο Πάνος Κιάμος και ο Νίκος Κουρκούλης θα φιλοξενηθούν στην πίστα του νυχτερινού μαγαζιού το οποίο αποτελεί τα πιο αγαπημένα στέκια των κατοίκων της Αθήνας. Κοσμοσυρροή αναμένεται έξω από τις πόρτες του club 22 σε κάθε εμφάνισή τους.

Οι δύο καλλιτέχνες ενώνουν για πρώτη φορά τις δυνάμεις τους και αυτό φυσικά αναμένεται να επιφέρει μεγάλη επιτυχία. Ο Πάνος Κιάμος και ο Νίκος Κουρκούλης αποτελούν από τους πιο  δημοφιλείς έλληνες ερμηνευτές και θαυμαστές τους θα βρίσκονται εκεί για να τους απολαύσουν και να τους στηρίξουν. Ο Διονύσης Σχοινάς τη φετινή χειμερινή σεζόν θα εμφανίζεται στην πίστα του 4711 και για ακόμη μία ολόκληρη σεζόν αναμένεται η επιτυχία του να είναι τεράστια όπως βέβαια ήταν και η περσινή.

Ο Διονύσης Σχοινάς καθώς θα φιλοξενηθεί στην πίστα του 4711 για ακόμη μία σεζόν οι θαυμαστές του θα έχουν την ευκαιρία να τον απολαύσουν καθώς θα χαρίσει αξέχαστες νύχτες διασκέδασης στην πόλη για πέμπτη συνεχόμενη σεζόν. Στο fever θα βρίσκεται ο Νίκος Οικονομόπουλος το χειμώναου 2023 – 2023. Ο MAMOUNIA LIVE Νίκος Οικονομόπουλος επιστρέφει στην αγαπημένη του πίστα ανανεωμένος και δυναμικός.

Ο Νίκος Οικονομόπουλος αναμένεται να είναι και πάλι στις προτιμήσεις του κοινου της Αθήνας και όχι μόνο για τη φετινή χειμερινή σεζόν. Ο αγαπημένος θεσσαλονικιός τραγουδιστής Μάκης Δημάκης κατεβαίνει στην Αθήνα για την φετινή χειμερινή σεζόν και θα εμφανίζεται στο νυχτερινό κέντρο της Αθήνας Βοτανικός.

ΜΟΥΣΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ Θεσσαλονίκη

Ο Μάκης Δημάκης με το ταλέντο του καιτην ενέργεια του αναμένεται να φέρει τα πάνω κάτω στις νύχτες της Αθήνας και να προκαλέσει πανικό με τις εμφανίσεις του. Στο Ποσειδώνειο τη φετινή χειμερινή σεζόν θα εμφανίζονται δύο πολυαγαπημένοι έλληνες ερμηνευτές που έχουν καταξιωθεί στο χώρο της ελληνικής μουσικής βιομηχανίας. Ο Γιάννης Πλούταρχος και η Πέγκυ Ζήνα θα εμφανίζονται φέτος το χειμώνα στο Ποσειδώνειο και υπόσχονται να ενώσουν τις δυνάμεις τους αλλά και το λαϊκό ρεπερτόριο που διαθέτουν με μοναδικό τρόπο έτσι ώστε να ευχαριστήσουν στο έπακρο όλους τους θαμώνες του μαγαζιού που θα βρίσκονται εκεί για να τους απολαύσουν.

Στο Fantasia live θα φιλοξενηθεί τη φετινή σεζόν ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Ο αγαπημένος μας Κωνσταντίνος Αργυρός θα ερμηνεύσει τις επιτυχίες του σε ένα από τα πιο γνωστά νυχτερινά κέντρα της Αθήνας στο Fantasia live. Στο Μαρούσι και νυχτερινό κέντρο αυτοκίνηση θα πραγματοποιήσει τις εμφανίσεις του για τη φετινή σεζόν εκρηκτικός και πολυαγαπημένος Stan .

Το μαγαζί αναμένεται σε κάθε εμφάνισή του να είναι ασφυκτικά γεμάτο καθώς όλοι οι θαυμαστές και οι θαυμάστριες του θα σπεύσουν για να τον απολαύσουν. Ο Βασίλης Καρράς και ο Νότης Σφακιανάκης αποτελούν ένα από τα πιο πολυσυζητημένα δίδυμα για τη φετινή χρονιά καθώς η συνεργασία τους αποτελεί μεγάλη έκπληξη για όλους μας. Οι δυο τους μετραν πολλά χρόνια στην ελληνική μουσική βιομηχανία και η πορεία τους στο τραγούδι είναι γνωστή σε όλους μας , τη φετινή σεζόν συναντιώνται στο νυχτερινό αθηναϊκό κέντρο teatro Music hall.

Θεσσαλονίκη Μαγαζιά νυχτερινά

mpouzoukia-athina

Ένας από τους πιο εκρηκτικούς και δυναμικούς έλληνες ερμηνευτές είναι Γιώργος Τσαλίκης οποίος μετά από κάποια χρόνια αποχής επιστρέφει δυναμικά στο caramela live όπου θα πραγματοποιεί τις εμφανίσεις του για ολόκληρη τη φετινή χειμερινή σεζόν. Στο κέντρο Αθηνών ενα από τα μεγαλύτερα νυχτερινά κέντρα της Αθήνας θα κάνουν την εμφάνισή τους ο Σάκης Ρουβάς και η παρόλα οι δυο τους αποτελούν ένα από τα πιο εκρηκτικά και έρχονται δίδυμα της φετινής χρονιάς καθώς η συνεργασία τους έχει μονοπωλήσει το ενδιαφέρον.

Η φετινή χειμερινή σεζόν στην Αθήνα θα φιλοξενήσει στα νυχτερινά κέντρα της  πολλούς από τους πολύ αγαπημένους μας έλληνες ερμηνευτές. Στο κέντρο Αθηνών ενα από τα πιο γνωστά μπουζούκια της Αθήνας θα πραγματοποιήσουν τις εμφανίσεις τους ο Σάκης Ρουβάς και η Πάολα.  μπουζουκια θεσσαλονικη Η συνεργασία αυτή αποτελεί από τις πιο πολυσυζητημένες για τη φετινή σεζόν καθώς οι δυο τους αναμένεται να βάλουν φωτιά στις νύχτες της Αθήνας και να φέρουν τον πανικό ερμηνεύονταςτις αμέτρητες επιτυχίες τους.

ΠΙΣΤΕΣ Θεσσαλονίκη 2023

Στο έναστρον ένα από τα πιο αγαπημένα στέκια των κατοίκων της Αθήνας τη φετινή χειμερινή σεζόν θα πραγματοποιεί τις εμφανίσεις τους ο Γιώργος Μαζωνάκης. Ο Διονύσης Σαββόπουλος ο Γιάννης Ζουγανέλης και η Γλυκερία θα εμφανίζονται στο νυχτερινό αθηναϊκό κέντρο Διογένης studio και αναμένεται η επιτυχία τους να είναι τεράστια καθώς οι θαυμαστές τους ανυπομονούν να τους ακούσουν και να τους απολαύσουν στηνπίστα του Διογένης studio.

Ο Γιώργος Σαμπάνης αποτελεί ένας από τους πιο διάσημους καλλιτέχνες και για τρεις συνεχόμενες χρονιές θα συνεχίζει τις εμφανίσεις του και για τη φετινή σεζόν στο άκρο club καθώς η επιτυχία του κι η απήχηση που έχει στο κόσμο είναι εκρηκτική. Ο Γιώργος Σαμπάνης στη σκηνή του άκρο club υπόσχεται να μας χαρίσει τις πιο απογειωτικές βραδιές. Στην Ιερά Οδός ενα από τα πιο γνωστά και πιο μεγάλα μαγαζιά της Αθήνας θα πραγματοποιήσει τις εμφανίσεις του ένας από τους πιο καταξιωμένους και αξιόλογους έλληνες καλλιτέχνες ο Γιάννης Πάριος. Στο φωταέριο ένα από τα πιο αγαπημένα στέκια της Αθήνας θα εμφανίζεται για φέτος το χειμώνα η Νατάσα Θεοδωρίδου και στο πλευρό της θα έχει τον αγαπημένο μας Χρίστο Μενιδιάτη.

Ποιοσ τραγουδαει Μπουζούκια Θεσσαλονίκη

Επίσης στο Ποσειδώνειο ενα άλλο αγαπημένο δίδυμο θα πραγματοποιήσει με αναμενόμενη επιτυχία τις εμφανίσεις τους αυτοι είναι ο Γιάννης Πλούταρχος και η Πέγκυ Ζήνα  οι οποίοι για ολόκληρη τη  φετινή σεζόν θα βρίσκονται στο Ποσειδώνιο. Ο Πάνος Κιάμος και ο Νίκος Κουρκούλης όποιος επιστρέφει ύστερα από αρκετά χρόνια αποχής στη μουσική σκηνή θα πραγματοποιούν τις εμφανίσεις τους για το φετινό χειμώνα σένα τα πιο γνωστά νυχτερινά μπουζούκια τηΑθήνας στο club 22.

 

Ο αγαπημένος Μάκης Δημάκης έρχεται από τη Θεσσαλονίκη όπου αγαπήθηκε πολύ και ετοιμάζει τις εμφανίσεις του στο νυχτερινό κέντρο της Αθήνας Βοτανικός όπου αναμένεται να ταράξει τις νύχτες της πρωτεύουσας με τις επιτυχίες του και το ταλέντο του. Επίσης στο premiera live θα πραγματοποιεί τις εμφανίσεις του τη φετινή χρονιά ο Μάκης Χριστοδουλόπουλος.

Ένας από τους πιο δυναμικούς και εκρηκτικούς έλληνες ερμηνευτές είναι ο Γιώργος Τσαλίκης οποίος θα φιλοξενηθεί στην πίστα του caramela live για ολόκληρη τη φετινή χειμερινή σεζόν. Ο Σταν αποτελεί από τους πιο δημοφιλείς έλληνες ερμηνευτές οποίος έχει μεγάλη απήχηση στο νεανικό κοινό. Οι θαυμαστές και οι θαυμάστριες του θα σπεύσουν να τον απολαύσουν στο Μαρούσι στο νυχτερινό αθηναϊκό κέντρο αυτοκίνηση. Ο Θέμης Αδαμαντίδης τη φετινχειμερινή χρονιά μπουζουκια θεσσαλονικη θα φιλοξενηθεί στην πίστα κόμβος live. Ο Γιάννης Πάριος αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της ελληνικής μουσικής βιομηχανίας καθώς έχει καθιερωθεί στη μουσική σκηνή και ανδρώθηκε στα μουσικά δρώμενα καθώς η πορεία του μετρά πολλά χρόνια και αγάπη από το κοινό είναι τεράστια.

Θεσσαλονίκη Πίστες σχήματα

Οι θαυμαστές του Γιάννη Πάριου θα βρίσκονται τη φετινή σεζόν στην Ιερά Οδός όπου ο αγαπημένος μας ερμηνευτής θα πραγματοποιεί τις εμφανίσεις του για όλητη φετινή χρονιά. Ακόμη ο Διονύσης Σχοινάς για πολλές συνεχόμενες σεζόν θα συνεγαστει με το νυχτερινό αθηναϊκό μπουζουκια θεσσαλονικη  κέντρο 4711. Ο Βασίλης Καρράς και ο Νότης Σφακιανάκης βρίσκονται στην ελληνική μουσική βιομηχανία πάρα πολλά χρόνια η επιτυχία τους τεράστια η επικοινωνία τους με το κοινό εκπληκτική οι θαυμαστές τους θα σπεύσουν τη φετινή σεζόν να τους απολαύσουν και να διασκεδάσουν ακούγοντας τις αμέτρητες επιτυχίες τους στη σκηνή του teatro music hall.

Καλύτερο κατάστημα κέντρο Αθηνών Αργύρης πηλός του το φετινό χειμώνα με το σχήμα έκπληξη Σάκη Ρουβάς Πάολά Φωκά.

Ύστερα που πολύ μεγάλο διάστημα αποχής από τις πίστες λόγω χαμό του πατέρα της είπα όλα ξανά φανείτε σύγχρονο μαγαζί της Αθήνας είχε κείμενο στο κέντρο Αθηνών. Μετά από δύο πετυχημένες χρονιές με το Νίκο Βέρτη στο θερινό μαγαζί το οποίο έχει τρεις Πέτρου Ράλλη και Πειραιώς 142 αν τις πύλες του μήνα σχήμα έκπληξη από τα τέλη Οκτωβρίου το οποίο αποτελεί φοβερή έκπληξη.

Μπουζούκια Θεσσαλονίκη  Κρατησεις

Δύο μεγάλοι καλύτεροι συγνώμη για πρώτη φορά την φωνή τους σε ένα μαζικό ντουέτο το οποίο θα μονοπωλήσει τους αθηναίους και όχι μόνο. Μάλιστα 90 Παρασκευή Σάββατο ενώ θα έχει τιμές για φοιτητές και ανέργους. Είναι η πρώτη φορά που δύο μεγάλοι καλλιτέχνες τραγούδησαν μαζί και δηλώνουν πάρα πολύ
για συνεργασία τους αυτή τον θέμα μαγαζί κέντρο Αθηνών μας έχει συνηθίσω θα χρονιά θα είναι πολύ .μεγάλο καλλιτέχνες όπως τώρα είμαι στο Μητροπάνο Μπάση Ρέμο,  Βέρτη και πάρα πολλούς ακόμα μεγάλους καλλιτέχνες οι οποίοι λίγο Πολύ σιγο τραγουδήσαμε στο μαγαζί.

Ας δούμε λίγα λόγια για τους δύο μεγάλους καλλιτέχνες. Η Πάολα Φωκά γεννήθηκε 25 Ιουνίου 1000 πως 82 στη Θεσσαλονίκη έχει μια κόρη. Από πολύ μικρή ηλικία ξεκίνησε να ασχολείται τραγούδι και γνώση πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. μπουζουκια θεσσαλονικη Η καταγωγή του είναι από τις για Χαλκιδικής και εικονίζεται ο Αλέκος και Μαρία.

Ξεκίνησε να τραγουδάει 19 της μόλις χρόνια στα μαμούνια Θεσσαλονίκης 2005 λόγω της δίσκο αθόρυβα. Συνεχίζει να κυοφορεί το 2008 το δίσκο περάσαμε κόκκινο ενώ το 2023 βγάζει το δίσκο γίνε μαζί μου ένα. Γνωρίζει πολύ μεγάλη επιτυχία την εποχή χρόνια με τον δίσκο μετά τα μεσάνυχτα.

Μπουζούκια Θεσσαλονίκη μουσικα σχηματα

Ενώ πήγα 14 βγάζει το δίσκο η μόνη αλήθεια τον τρίτο δίσκο το οποίο εξερράγη μεγάλη καλλιτέχνης ίδια 15. Έχει τραγουδήσει πάρα πολύ μεγάλους καλλιτέχνες σχεδόν με όλα τα ελληνικά πρότυπα της μουσικής και μηχανή ας. μπουζουκια θεσσαλονικη Το χειμώνα 2005 γίνεται συνεγασίας Αντζέλικο με το Σταμάτη Γονίδη ενώ συνεχίζει τον πόνο χρόνο με τον Ζέλικο στον Χρήστο Μενιδιάτη το 2005 την ίδια περίοδο ξεκινά τις εργασίες με τον Αντύπα στον ύπνο κέντρου Αντζέλικο είναι. ότι χιλιάδες έξι ανεβαίνει πάλι Θεσσαλονικιά τραγουδίστρια θερινό μαγαζί μαμούνια το χειμώνα του χιλιάδες εφτά τραγουδάει με Αντύπας αστεριών stage ενώ τον επόμενο χρόνο τραγουδάει με το Στέλιο Ρόκο στο νυχτερινό μαγαζί άστρα στα μπουζούκια θεσσαλονίκη .υπό την ηγεσία του κύριου Πουλάκου. Το 2008 συνεχίζουν τον Στέλιο Ρόκο Αντζέλικο σ’ ένα σχήμα έκλειψη το οποίο επικράτησε η λαοθάλασσα.

Πρέπει να έχουν 2009 με το Διονύση Μακρή Χριστίνα Κολέτσα Κυπριανίδη .τουρισμού να τραγουδάνε στο μαγαζί Φιξ2010 με το Στέλιο Ρόκο στην πύλη Αξιού φαίνεται πάνω Δένδιας Και Θεσσαλονίκης. Το Χειμώνα Χιλιάδες 10 Μέχρι Το Κολλήσω .Teatro Και Μ. Το Μαζωνάκη Στο Βοτανικό Θεσσαλονίκης Φέρνει Τα Πάνω-Κάτω. Απίστευτες Εργασίες Του Χιλιάδες 11 Ήταν Με Τον Νίνο Και Τον Οικονομόπουλο Στον Θερινό Μαγαζί Θέα Βρύση Της .Λεωφόρου Ποσειδώνος Έλα Τρίτη Χρονιά Τραγουδάει Στο Φιξ Με Το Γιώργο Παπαδόπουλο Τον Κώστα Μαρτάκη. Την Άνοιξη Χιλιάδες 12 Στο Αθήνα Θεά Και 2010 Με Παντελίδη .Και Καρρά  μπουζουκια θεσσαλονικη Στο Θέατρο. Σ’ Ένα Σχήμα Το Οποίο Γνώρισε Τεράστια Επιτυχία. Συνεχίζεται Το Επόμενο Χρόνο Τον Παντελίδη Και Καρρά Στην Θεσσαλονίκη Τι Φοράς Μαγαζί Πύλη Αξιού Γνωριμίας .14 Στο Μαγαζί Φαντασία Με Το Γιώργο Μαζωνάκη.

Μπουζούκια Θεσσαλονίκη μαγαζια

Αλεξίεβιτς εμφάνιση την έκανε στον στενό μαγαζί πύλη. Αξιού το 2005 καλοκαίρι με το Γιώργο Βαρδή Γερουλάνο στην πύλη Αξιού γενόσημων Τουρκίας 15 τελειώσει καριέρα της πριν Σταμάτη να τα κάνεις δύσπιστες τον Κωσταντίνο άργυρ.ο και την Ελένη Φουρέιρα στο μαγαζί teatro Music hall.

Θερινό μαγαζί κέντρο Αθηνών το οποίο βρίσκεται στην .Πειραιώς ανοίγει τις πύλες του φέτος με ένα σχήμα μεγάλο το οποίο ακούει στο όνομα Σάκης Ρουβάς Πάολά Φωκά. Οι δύο μεγάλοι καλλιτέχνες έδωσαν τα χέρια στη νέα του συνεργασία στον. θερινό μαγαζί και να μπουζουκια θεσσαλονικη μεταφέρουν τα πάνω-κάτω sniffe διασκέδαση το κέντρο Αθηνών μας έχει συνηθίσει άλλωστε σε μεγάλες επιτυχίες καθώς πέρυσι φιλοξενούσε το μεγάλο Νίκο Βέρτη .όποιος τραβήξει δύο συνεχόμενα σεζόν με πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία και να σημειώνει απανωτά sold out.

Ίδιο καλλιτέχνη για πρώτη φορά ένωνα τις φωνές τους και. συνεργάζονται και αυτό αποτελεί εκπληξή μεγάλη. Ο ένας είναι πολύ λαϊκός ο άλλος είναι πολύ που το αποτέλεσμα θα το δούμε επι σκηνής σίγουρα είναι κάτι πολύ ωραίο το οποίο θα κεντρίσω .ενδιαφέρον των αθηναίων και όχι μόνο τη μεγάλη πίστα του κέντρου Αθηνών. Ο Σάκης Ρουβάς μετά τις πολιτισμένες εμφανίσεις που είχε το καλοκαίρι στο ακρωτήρι club στην Αθήνα συνεχίζει .εμφανίσεις στο μαγαζί κέντρο Αθηνών για τη σημερινή περίοδο και δηλώνει πάρα πλούσιασμένος.

Μπουζούκια Θεσσαλονίκη  ποιος τραγουδαει 2023

Ήταν ένα σχήμα το οποίο κράτησε πάρα πολύ στο ακρωτήρι ο κόσμος έσπασε για να απολαύσει το μεγάλο καλλιτέχνη και ο Ρουβάς το ανταποδίδει αυτό με την πολύ μεγάλη σκηνή και παρουσίασε την οποία είχε και μας χάρισε. Τι μπορεί να πει κανείς γιατί μεγάλη Πάολα Φωκά  μπουζουκια θεσσαλονικη η οποία έχει μονοπωλήσει τις πίστες τελευταία δεκαετία στην Ελλάδα έχει .τραγουδήσει σχεδόν σε όλες μεγάλες πίσω ποθώ Αντζελίκ Romeo. άστρα αστέρια Γλυφάδας και πάρα πολλά άλλα μαγαζιά στο teatro στη φαντασία και σε μαγαζιά της Σαλονίκη όπως επιλέξει το stage τα μαμούνια και πάρα πολύ μεγάλες πίστες η περιφέρεια.

kanokratisi

Είναι η πρώτη φορά που συνεργάζεται με το κέντρο Αθηνών και δηλώνει Πολυνησία σμένη για τη συνεργασία που ανοίγεις το Μενίδι ενώ μαγαζί. Θα είναι ανάποδα δυνατά σχήματα της Αθήνας και θα αποτελέσει μια πολύ δυνατή .επιλογή για τον κόσμο  στα μπουζούκια θεσσαλονίκη όποιος θέλει να βγει σε παιδικά μπουζούκια.

Το κέντρο Δήμου μας έχει συνηθίσει σε πολύ μεγάλες επιτυχίες και πολύ μεγάλους καλλιτέχνες ξεκινήσετε 2005 με το Γιάννη Πλούταρχο όπου είναι πανικός για δύο συνεχόμενα σεζόν και που είναι πολύ μεγάλοι καλλιτέχνες όπως ο .αείμνηστος και σχωρεμένος Δημήτρη Μητροπάνος η Άννα Βίσση. ο Μπάσης η Νατάσα Θεοδωρίδου και πάρα πολύ μεγάλοι καλλιτέχνες ενώ φτάσαμε το 2023 στο Νίκο Βέρτη οποίος έκανε δύο πολύ .Μεγαλύτερα κείμενα στα μπουζούκια θεσσαλονίκη σεζόν.

Μπουζούκια Θεσσαλονίκη φοιτητικές φιάλες προσφορές

Μπορεί να κάνει κάτσεις τηλεφωνικά στο 210 3001256 online από το site. μας με άμεσή επιβεβαίωση της κράτησης. Γιώργος Ελευσίνα από τις 11 και μετά ενώ θα υπάρχουν κανονικές και φυτικές τιμές για να αναμένεται για τα μέσα Οκτωβρίου με τέλη του μηνός. και θα είναι ανοιχτό Παρασκευή Σάββατο. Παρθένο μαγαζί βρίσκεται στην Πέτρου Ράλλη με Πειραιώς 142 στο κεραμικό και έχει προδώσει με Ι.Χ. το οποίο έχει πάρκινγκ δωρεάν γύρω το. μαγαζί και γέρικό μπορέσει και με μετρό στο Τάσο τραμ Κεραμεικού.

Ας δούμε λίγα λόγια για το μεγάλο Σάκη Ρουβά  στα μπουζούκια θεσσαλονίκη. που είναι γεννήθηκε 272 και από πολύ μικρή ηλικία στην Κέρκυρα ξεκινά στα μπουζούκια θεσσαλονίκη ένα ασχολείται τραγούδι αποσπώντας pop τραγουδιστές χώρας μας και σε ηλικία .μόλις 19 χρονών .τραγουδάει τα πρώτα τραγούδια συνεργάζομαι πολύ μεγάλες επιτυχίες σε Eurovision σε ένα μαγαζιά κάνεις εργασία με τη Μαν Music awards παρουσιάζει και όλος πολλά .φεστιβάλ ενώ κάνει συνέχεια σε μεγάλους καλλιτέχνες όπως με το Ρέμο τη πάρα πολλούς ακόμα.

Βγάζει πολύ μεγάλη ζωγραφική επιτυχία μετά άλμπουμ κυκλοφόρησε το 1091 μετονόμασαν ρούχα από 42 συνεχείς με το δείχνει αντιστέκεσαι μια κουβέντα με το δίσκο για σεναριακούς 94 με το δίσκο έμαθα και άκυρο το σινεμά εντάξει με το δικό τρέξουν τα δύσκολα. τεχνικός 98 κάτι επομένως  20ός ενώ το χρόνο σταματάω του χιλιάδες τρία αριστερά σεχω ερωτευτεί υπάρχει η αγάπη δω τι χιλιάδες έξι-2008 και 2009 this is night 2010 συνεχίζει με το δίσκο παράφορα.

Δείτε ποιος τραγουδάει τώρα στο Μπουζούκια Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκη για τη νέα σεζόν .

Δείτε ποιο είναι το μουσικό σχήμα που εμφανίζεται στη Μπουζούκια Θεσσαλονίκη.

 

Η τιμή φιάλης διαφέρει ανα μέρα στο , Ενημερωθείτε για το παρόν σχήμα την τιμή Μπουζούκια Θεσσαλονίκη .

Η τιμή στο μπαρ είναι από 10 – 15   ευρώ για την τιμή εισόδου Μπουζούκια Θεσσαλονίκη.

Το τηλέφωνο κρατήσεων είναι 2310626571 για το Μπουζούκια Θεσσαλονίκη

 

Το μπουκάλι κοστίζει διαφορετικά ανάλογα με τη μέρα , μπείτε να ενημερωθείτε για το παρόν σχήμα την τιμή μπουκαλιού Μπουζούκια Θεσσαλονίκη.

Η οδός για  Μπουζούκια Θεσσαλονίκη είναι 23:00.

Η ώρα προσέλευσης για Μπουζούκια Θεσσαλονίκη είναι 23:00.

Δείτε ποιος εμφανίζεται τώρα σε Μπουζούκια Θεσσαλονίκη  Θεσσαλονίκη και κάντε κράτηση άμεσα.

Το φοιτητικό μπουκάλι διαφέρει ανα μέρα για Μπουζούκια Θεσσαλονίκη μπείτε να ενημερωθείτε.

Κοινοποίηση

Δείτε επίσης

Moniq Club Λιμάνι Λαδάδικα Θεσσαλονίκη Τιμές

Moniq Club Λιμάνι Λαδάδικα Θεσσαλονίκη Τιμές Κράτηση Τηλέφωνο 2023

Το Moniq Club βρίσκεται στο Λιμάνι Θεσσαλονίκης στο ύψος στα Λαδάδικα Τιμές Κράτηση Τηλέφωνο Moniq Club Moniq Club τιμή 100/6 φιάλη Τηλέφωνο... Περισσότερα...

giannis-tassios

Palmera Garden Bar Live Μπουζούκια Θεσσαλονίκη Γιάννης Τάσσιος Τιμές Κράτηση Τηλέφωνο 2023

Palmera Live Ξεκινάει από 29-9-2023 ο Γιάννης Τάσσιος Palmera live Θεσσαλονίκη Τιμές Τιμή φιάλης για Palmera garden bar 130 /4 άτομα Palmera... Περισσότερα...

scorpios-live

Scorpios Live Θεσσαλονίκη Μπουζούκια Χρυσοχοΐδης Διογένης

Ένα νέο μαγαζί ακούει στο όνομα Scorpioς live στα Μετέωρα Θεσσαλονίκης. Ένα νέο μπουζουξίδικο πολύ ανακαινισμένο στο χώρο που βρισκόταν για πολύ... Περισσότερα...

Search
Search

Σεπτέμβριος 2023

 • Δ
 • Τ
 • Τ
 • Π
 • Π
 • Σ
 • Κ
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
0 Guests

Σύγκριση listings

Σύγκριση

Σύγκριση experiences

Σύγκριση